• Pomoc bez hranic
    Večerní setkání "Čaj o páté" s hosty: Rudolf REITZ & Jan LAUTERBACH. Sobota 9.3.2019 v 17.oo hodin.
  • Večer meditace, poslechu žalmů a poezie
    Osobní přednes žalmů s poslechem klavírního přednesu važné hudby. Sobota večer 14.4.2019 v 17.oo hod.