• Klub zdraví
    Městská knihovna Znojmo - Zámečnická 288/9 - Horní sál vždy v 17.oo hod.

Hlavní poslání klubovní činnosti je podporovat a propagovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální. Motivovat nejenom členy spolku, ale i širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví své i zdraví lidí ve svém okolí. Účast na klubovních programech není podmíněna žádným členstvím ani žádnými závazky. Podle aktuálních možností organizačního týmu programy klubů zahrnují:

Přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu, prevenci civilizačních nemocí a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vztazích, lidské psychice, zvládání stresové zátěže, hodnotách lidského života nebo dalších společenských tématech. Semináře a kurzy, např. motivační kurz “Rozhodl jsem se nekouřit” je cyklus setkání, kdy během pěti dnů jsou kuřáci motivováni a instruováni jak překonávat abstinenční krize a jak si vytvářet návyk nekuřáctví. Důležitou částí činnosti klubů zdraví jsou turistické výšlapy či vyjížďky na kolech, které jsou plánované v takovém rozsahu, aby je zvládly i rodiny s dětmi. Tvůrčí dílny jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí nebo výtvarné činnosti s odbornou pomocí instruktor.

 

Program na Leden - Prosinec 2020

Nejbližší setkání a přednášky Klubu zdraví na ktéré jste všichni zváni. Těšíme se na Vás !

16.1.2020

PŘIROZENÉ HUBNUTÍ
přednáší Roman Uhrin
Ředitel EPIcentra zdraví EDEN a odborný poradce životního stylu Letos už opravdu můžete zhubnout díky nejpřirozenější a velice efektivní metodě vedoucí k optimalizaci a k udržení hmotnosti a k současnému snížení rizik civilizačních nemocí.

13.2.2020

JAK POMOCI OSAMĚLÝM ?
přednáší Jan Dymáček, B. Th.
Samota a osamělost není totéž. Osamělost je velkým problémem dneška a má negativní vliv na kvalitu života i na celkové zdraví. Dozvíme se, jak můžeme osamělost druhého nebo i svoji překonat.

12.3.2020

BLUDNÉ CESTY KE ZDRAVÍ II
přednáší ThB. Aleš Zástěra
Co je parapsychologie? Máme zkusit alternativní metody? Které metody jsou užitečné a které s otazníkem? Mohou se projevit trvalé následky?

14.5.2020

HRÁTKY S PAMĚTÍ
přednáší Michaela Nešporová
Paměť je dar, o který je třeba pečovat. Budeme jednoduše a zábavnou formou svou paměť trénovat a učit se, jak se orientovat v informacích a jak si je zapamatovat a vzpomenout si na ně v pravou chvíli.

14.6.2020

KDYŽ PROMIŇ NESTAČÍ
Přednáší ThB. Jan Majer
Skutečný život zahrnuje skutečné lidi, kteří dělají skutečné chyby. Jenže říkat pouhé "Promiň" někdy nestačí. To, co můžeme myslet jako upřímnou omluvu, druhému jako upřímná omluva vůbec připadat nemusí, Naučíme se pět jazyků omluvy.

8.10.2020

ZDRAVÉ MEZILIDSKÉ VZTAHY
přednáší Jan Dymáček, B. Th.
Vztahy mají vliv na to, jak se cítíme. Rozhodujeme sami o tom, jaké budou
naše mezilidské vztahy? Jak můžeme minimalizovat výskyt konfliktu? Tato přednáška Vám může pomoci, aby jste prožívali zdravé naplňující vztahy.

5.11.2020

JAK SPRÁVNĚ UŽÍVAT LÉKY
přednáší Mgr. Jana Kucková
Léky jsou chemickými nebo přírodními látkami, které ovlivňují nejen naše orgány
a funkci organismu, ale i okolí, tedy rodinu a životní prostředí. Dozvíme se, na co všechno máme myslet, aby nám léky
mohly maximálně pomoci a abychom se nedopustili chyb.

10.12.2020

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Doba je uspěchaná, ale my se rádi zastavíme. Přijďte za námi.
Místo předvánočního setkání je
Penzion u Machoňů,
Nový Šaldorf, v 17 hodin.