Hlavní poslání klubovní činnosti je podporovat a propagovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální. Motivovat nejenom členy spolku, ale i širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví své i zdraví lidí ve svém okolí. Účast na klubovních programech není podmíněna žádným členstvím ani žádnými závazky. Podle aktuálních možností organizačního týmu programy klubů zahrnují:

Přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu, prevenci civilizačních nemocí a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vztazích, lidské psychice, zvládání stresové zátěže, hodnotách lidského života nebo dalších společenských tématech. Semináře a kurzy, např. motivační kurz “Rozhodl jsem se nekouřit” je cyklus setkání, kdy během pěti dnů jsou kuřáci motivováni a instruováni jak překonávat abstinenční krize a jak si vytvářet návyk nekuřáctví. Důležitou částí činnosti klubů zdraví jsou turistické výšlapy či vyjížďky na kolech, které jsou plánované v takovém rozsahu, aby je zvládly i rodiny s dětmi. Tvůrčí dílny jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí nebo výtvarné činnosti s odbornou pomocí instruktor.

 

PLÁN KLUBU ZDRAVÍ PRO ROK 2022
Městská knihovna Znojmo, vždy v 17.oo hod. Kontaktní telefon: +420 604 684 33714.1.2022 - IMUNITA jako bariéra proti COVIDU
Přednáší Roman Uhrin - ředitel EPIcentra zdraví EDEN a odborný poradce životního stylu

Jak si můžeme vybudovat dobrou imunitu, abychom něco „nechytli“ a když už „chytli“, tak aby si s tím naše imunita dobře „poradila“.
V závěru přednášky budeme mít příležitost se poradit s odborníkem.


10.2.2022 - SVĚT BEZ PŘESTÁVKY
Přednáší Vladimír Kaleta – kazatel CASD

Žijeme v době nedostatku ticha, abychom se my mohli ztišit.
Důsledky mohou být tragické. Máte rádi ticho? Kolik ticha máte v životě? Dozvíme se, jak nalézat ticho ve svých životech.


11.3.2022 - BLUDNÉ CESTY KE ZDRAVÍ II
Přednáší Mgr. Aleš Zástěra DiS. art

Co je parapsychologie? Máme zkusit alternativní metody léčby?
Které metody jsou užitečné a které s otazníkem? Mohou se projevit trvalé následky na zdraví?


21.4.2022 - IMUNITA jako bariéra proti COVIDU
Přednáší Michaela Nešporová

Paměť je dar, o který je třeba pečovat. Budeme jednoduše a zábavnou formou svou paměť trénovat a učit se,
jak se orientovat v informacích a jak si je zapamatovat a vzpomenout si na ně v pravou chvíli.


12.5.2022 - KDYŽ PROMIŇ NESTAČÍ
Přednáší Mgr. Jan Majer

Skutečný život zahrnuje skutečné lidi, kteří dělají skutečné chyby. Jenže říkat pouhé "Promiň" někdy nestačí.
To, co můžeme myslet jako upřímnou omluvu, druhému jako upřímná omluva vůbec připadat nemusí. 
Naučíme se pět jazyků omluvy.


6.10.2022 - DIAGNÓZA „SRDEČNÍ INFARKT“
Přednáší Martin Čech – záchranář, specialista v oboru intenzivní péče

Chcete vědět, jak funguje naše srdce, co se děje v srdci, když probíhá infarkt, jak probíhá léčba a co to je koronarografie?
Přijďte na naši přednášku. V závěru přednášky proběhne diskuse, kde budeme mít možnost se ptát specialisty a sdílet svoje zkušenosti.


3.11.2022 - JAK SPRÁVNĚ UŽÍVAT LÉKY
Přednáší Mgr. Jana Kucková

Léky jsou chemickými nebo přírodními látkami, které ovlivňují nejen naše orgány a funkci organismu, ale i okolí, tedy rodinu a životní prostředí.
Dozvíme se, na co všechno máme myslet, aby nám léky mohly maximálně pomoci a abychom se nedopustili chyb.8.12.2022 - PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Připomeneme si, co je původním záměrem adventu? Stres to není ☺ .
Užijte si předvánoční čas s námi v Penzionu u Machoňů, Nový Šaldorf, v 17 hodin.