Scházíme se jako skupina seniorů každé úterý v 9.30 hod. Společně s kazatelem studujeme Bibli, formou rozebírání příběhů a hledání naučení z nich.
V současné době studujeme evangelium Janovo. Nejedná se o žádnou těžkou teologii. Studium je vedeno tak, aby danému tématu všichni rozuměli.
Často spolu diskutujeme a každý má možnost se nejen ptát, ale i vyjadřovat své osobní názory. Je nám společně dobře a těšíme se zase na další setkání.
Vzhledem k tomu, že setkávání jsou otevřena široké veřejnosti, může se zúčastnit každý, kdo by měl zájem.

Více informací můžete získat telefonicky 723 350 725 nebo zde.​​​​​​​