Loučení s létem 

V našem sboru probíhá obvykle poslední loučení s létem a s prázdninami. Letos se konalo v Suchohrdlech. Na pár fotek se můžete podívat zde. Po procházce zaznělo několik slov, pár písní a vše zakončil společný oheň. Děti se jako obvykle rozběhly po zahradě kterou Petr důkladně posekal. I tak jsme se neubránili jednomu menšímu úrazu. O co šlo? No, to uvidíte, když budete pozorní na fotkách z drakiády. S létem jsme se pořádně rozloučili a už nás čeká podzim v rouškách. Věříme, že Boží laskavá ruka nás bude provázet i v příštích dnech.

Křest Julie  

Křtí se knihy, CD, lodě, aby správně nastartovaly tu svoji dráhu, proč by se nemohl pokřtít člověk? I člověk potřebuje správně nasměrovat svoji životní dráhu. Křest ponořením je takové nasměrování. Apoštol Pavel uvádí v Římanům 6,4  Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Tuto radostnou událost jsme opět prožili v našem sboru. Na fotky se můžete podívat zde. Julie se rozhodla nasměrování svého života spojit s Kristem skrze křest, aby spolu s ním, jak píše apoštol Pavel, vstoupila na cestu nového života. A my všichni kolem jsme se z toho radovali. Julii přejeme hodně radosti a Boží požehnání do dalších dnů.

Jevišovice 2020

Letos jsme se opět sešli v kempu Veselka, abychom společně prožili jeden červnový víkend. Na fotky se můžete podívat zde. Počasí nám přálo, užili jsme si pobyt v přírodě, čas na vzájemné společenství a někteří se stihli vykoupat v Jevišovické přehradě. Sobotní bohoslužba v přírodě neměla chybu. Sluníčko mile hřálo, stromy vytvářely příjemný stín a my měli prostor pro diskuzi v sobotní škole a po přestávce i pro poselství z Božího slova. Příběh o Samařské ženě se džbánem u studny byl zajímavý a nechyběl ani společný zpěv a večer táborák. Věřím, že až si prohlédnete fotky, příště přijedete s námi strávit víkend v přírodě.

Obnovení bohoslužeb

V sobotu se po dvanácti týdnech otvírá náš sbor. Jste zváni na společnou bohoslužbu, která bude na dvě skupiny, od 9. hodin první a druhá od 11. hodin. Pokud nepřijdete, můžete využít přenos z druhé Bohoslužby on-line, začátek v 11. hodin. Bohoslužba je přizpůsobena pro osoby se sluchovým postižením. Těšíme se na společné setkání.

Sobotní odpoledne v Lukově

Touto fotkou Vás zvu na naše společné vycházky. Tato je z Lukova, minulou sobotu jsme společně putovali na Nový hrádek a zde jsme zakončili vycházku u dobrého jídla.  I tuto sobotu 23. 5. Vás zvu na  Bohoslužbu online , začínáme jako obvykle v 10 hodin a už od 6. 6. by jsme se mohli setkávat na dvě skupiny přímo v modlitebně. První skupina od 10 hodin a druhá od 11 hodin. Brzy zveřejníme podrobnosti. Přeji krásnou sobotu.

On-line bohoslužby doma

Díky situaci COVID 19 a tímto uzavření naší modlitebny připravujeme přenos bohoslužby. Na fotce můžete vidět jak Petr skládá naši bohoslužbu, aby ji mohl včas spustit a my ji mohli sledovat v sobotu dopoledne z pohodlí domova. Stejně se všichni už těšíme až se sejdeme v sále našeho sboru ale to ještě nějaký čas potrvá. Do té doby Vás Bůh provázej.

Vztahy 

Přednášky o vztazích máme za sebou. Víme, jak obohatit naše vztahy, co dělat a co nedělat, aby ve vztahu bylo dobře. Mezilidské vztahy jsou tím co naplňuje náš život a věřím, že my všichni chceme být oporou a pomocí našim blízkým, jako je laskavý Bůh posilou nám. Záznam ze setkání si můžete poslechnout kliknutím na tyto odkazy:
1) Sobota 11.1.
 Role ženy. 2) Pátek 17.1. Co se může naučit muž od ženy a naopak. 
3) A sobota 18.1. Role muže. Pár fotek můžete zhlédnou zde. Problematika vztahů
​​​​​​​ještě nekončí, už teď Vás zvu na Národní týden manželství a setkání s touto problematikou doprovázené diskuzemi od 8. do 15. února.

Novoroční bohoslužba

Rok 2020 teprve začíná a my jsme už v sobotu přemýšleli nad tím, jak ho v našem křesťanském společenství prožijeme. Sešli jsme se, abychom našeho Boha oslavovali, radovali se a zahlédli jeho slávu, jak o tom hovořil náš kazatel.  Na fotky do galerie se můžete podívat tady a videozáznam je k shlédnutí zde. Vidět Boží slávu je přání mnoha lidí. Přál si to i Mojžíš a Bůh mu ji ukázal tolik, kolik byl schopen přežít. On ji ukáže i nám v našich životech, v životě našeho sboru. Na nás záleží, jak moc se mu v roce 2020 přiblížíme. Přiblížit se chceme, to jsme ukázali tím, že jsme k Němu přišli a odešli se zaslíbením do nového roku v podobě biblického verše. Pro sbor to byl verš: Římanům 15:13  Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.

Štědrodenní vycházka 

Zveme Vás na štědrodenní vycházku do Podyjí. Budeme obdivovat  krásy zimní přírody. Tempo přizpůsobíme všem účastníkům. Proto jsou vítání všichni kteří se nebojí rozmarů počasí včetně dětí a můžete vtít i svoje pejsky. Sraz je ve Znojmě na náměstí Svobody, před prodejnou u Fialy v úterý 24. 12. 2019, návrat kolem poledne. Těšíme se na společně prožité chvíle v přírodě. 

QARTET večerní koncert

Skupina QARTET vystoupila v našem sboru s vánočním koncertem. Sál se naplnil, hosté se pohodlně usadili a poté se rozezněly tóny prvních písní. Na fotky se můžete podívat kliknutím na tento odkaz a video shlédnout zde. Písně doplňovaly životní příběhy zpěváků a vánoční atmosféra. Tam v Betlémě to všechno začalo, Bůh se sklonil k lidem, aby je mohl provázet životem. Od té doby každý, kdo po něm zatouží, ho může pozvat do svého srdce a do svého života. Život s Bohem přináší radosti i starosti, důležité je, že člověk není v životě sám. Může se o vše podělit se svým Bohem už tady na zemi a hlavně s Dítětem z Betléma získáváme šanci žít jednou věčně s ním. Nyní si to ještě neumíme představit, bude to jistě něco nádherného, jak o tom celá bible hovoří. Nezapomeňte o Vánocích to všechno začalo a může to trvat věčně. Bože dík za tu nabídku záchrany.

Díkůvzdání   

Jako každý rok i letos jsme se sešli na konci modlitebního týdne a společně prožili chvíle vděčnosti. Sobotní dopoledne bylo plné aktivit. Ráno jsme začali sobotní školou, následovala modlitební přednáška s naším kazatelem, chvilka modliteb vděčnosti a poté se dostaly ke slovu děti. Fotky jsou zde, na video se můžete podívat tady. Děti nám v písních a básních připomněly krásný podzimní čas a my ostatní jsme svými vstupy vyjadřovali Bohu vděčnost za vše, čím náš život obohacuje. Některé příspěvky byly velmi dojemné. Čas, vyplněný zpěvem a poslechem osobních prožitků s Bohem, rychle utekl a už se přehouplo odpoledne. Po přečtení Žalmu 138 zbývala ještě poslední píseň a někteří zůstali na společný oběd.

Návštěva Chátry   

V říjnu nás navštívila Chátra. Není to někdo na okraji společnosti, jsou to bezva lidé, mají krásný vztah k přírodě, Bohu a rádi zpívají. Schází se již dlouhé roky, naplánují si nádherné víkendové setkání, vyrazí do přírody a také do místního sboru. Chátra si říkají proto, že si připomínají, jak tělo chátrá ale duch se obnovuje. Letos se sešli ve Znojmě. V sobotu dopoledne u nás kázal Luděk Svrček a po obědě jsme s nimi vyrazili na vycházku do podzimním sluncem zalitého starého města. Fotky k nahlédnutí zde. Navečer jsme se sešli ve sboru, posadili do kruhu, zpívali, vzpomínali a vyprávěli. Čas je neúprosný, večer se rychle přiblížil a my odcházeli s radostí, že jsme poznali přátele, žijící ten svůj obyčejný život stejně jako my a radující se z drobných zkušeností, které se svým Bohem prožívají.

Konec školního roku  

Prázdniny už nějakou chvilku ukrajují z volného času dětí, ale my se ještě ohlédneme za koncem školního roku. Fotky zde. Na záznam se můžete podívat zde. I naše děti v třídách A, B, C, dostaly hodnocení svého studia a malou odměnu. Odpoledne jsme se potom sešli u Herzigů na zahradě. Mladší se proběhli, my dospělí jsme si zazpívali, popovídali a závěrem na ohni upekli co jsme si přinesli na posilněnou. Jsem rád za naše společenství a věřím, že náš Bůh dopřeje prožít hezké léto všem.

 

 

Sbor má nového kazatele 

Jsou chvíle které nás častokrát rozdělí, to jsme zpívali při loučení s naším kazatelem Vláďou Kaletou. Zpívali děti, mládež a všichni přítomní. Vláďo, děkujeme za ty společné roky, co jsme spolu ve znojemském sboru prožili. Fotky zde. Záznam  si můžete pustit zde. Život se skládá z loučení i nových začátků a my jsme se také dívali dopředu a vítali našeho dalšího kazatele Jana Dymáčka. Za MSS byl přítomen Daniel Dobeš, v jeho režii bylo loučení i vítání.

 

 

Vycházka na Hardegg 

V sobotu jsme se domluvili na odpolední vycházce do Podyjí. Fotky jsou k prohlédnutí zde. Byla nás pořádná skupina, z každé věkové kategorie nějaký zástupce. Sešli jsme se u lázní a vyrazili do Čížova, kde jsme zaparkovali. Odtud pěšky přes obec, až ke zbytku železné opony. To už se před námi otevřela nádherná vyhlídka do volné přírody s kvetoucími stromy vonícími jarem. Prošli jsme lesem a došli až k Hardeggské vyhlídce. Odměnou nám byl opět nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Vycházka se podařila, počasí nám přálo, trochu jsme si popovídali cestou a vnímali tu probouzející se přírodu v nádheře, kterou ji náš milující Bůh obdařil. Pokud se vám fotky líbí příště se můžete vydat s námi.

Setkání seniorů

Letošní setkání seniorů proběhlo o nějaký týden později než v loňském roce. Fotky jsou k nahlédnutí zde. Úvodním promítáním fotek z historie, jsme nahlédli do roku 2008 na otevření nově zrekonstruované modlitebny. Podívali jsme se i na současnost a trochu si zazpívali. Povzbudili se Božím slovem z úst našeho kazatele, ochutnali něco dobrého a po obědě už byl čas odebrat se domů. Děkujeme našemu Bohu za toto milé setkání a za milost, kterou dostáváme na každý den.

 

 

Vítání dětí

Děti, to je světlo života, jak říká můj kamarád, těch prosvícených nocí. Jsme rádi, že jsme mohli do našeho společenství přivítat tři slečny Stellinku, Karolínku a Soničku. Na fotky se můžete podívat zde. Co přát dětem do života? Milující rodiče, láskyplné společenství, které povzbudí, pomůže a usměrní. A hlavně jim přejeme, aby našly smysl života. Život je krátký, rychle uběhne a pokud ho nenaplníme hodnotou, která je věčná, je i prázdný. Jsem rád, že rodiče svoje děti přivedli do sboru, aby si vyprosili Boží požehnání a věřím, že i nadále je ponesou na svých modlitbách stejně jako celé naše společenství. Už teď se těším spolu s vámi na jejich úsměv a první nesmělé krůčky na cestě životem.

Čaj o páté - Pomoc bez hranic

Podvečerní setkání v březnu s názvem Čaj o páté jsme prožili se zajímavými hosty, kterými byli Ruda a Jan, kteří stáli u zrodu nadace ADRA a účastnili se humanitárních konvojů s potravinovou pomocí do mnoha zemí pod názvem „Pomoc bez hranic“. Země to byly různé za všechny například Mongolsko, Bosna a Hercegovina, Čečensko z měst Sarajevo a Groznyj kde probíhaly válečné konflikty. Jejich povídání bylo velmi zajímavé a právě z vyprávění o těchto válečných konfliktech, jsme přímo cítili, jak nad nimi Bůh držel svoji ochranou ruku. Fotky ze setkání jsou k nahlédnutí zde. Vystoupení doplnili písněmi Ondra, Lukáš a na basu Vítek. Petr s nimi vedl zajímavý rozhovor na který se můžete podívat kliknutím na tento odkaz

Čaj o páté - Confort zóna

Podvečerní setkání v únoru s názvem Čaj o páté jsme prožili se zajímavým hostem, kterým byla byla Ester, která pobývala nějaký čas v Číně, kde studovala ujgurský jazyk, bydlela na koleji a žila radostnou zvěst o záchraně pro všechny lidi. Své vystoupení doprovodila i zpěvem. Fotky k nahlédnutí zde. 

 

 

 

Čaj o páté - Opera mého života

Lednový Čaj o páté bylo setkání s Annou Butkiewicz. Fotky zde. Spolu s Petrem zavzpomínala na začátky profesní kariéry v Ostravě, kde působila jako sólistka Národního divadla moravskoslezského.  V jednotlivých vstupech potom vyprávěla o své lásce ke zpěvu, dětství, další profesní kariéře, rodinném a osobním životě i o svém vztahu k Bohu. Celé vystoupení bylo naplněno pěveckými vstupy z profesního života a nechyběly ani křesťanské písně v úžasném podání jejího hlasového fondu. Anně velice děkujeme za krásný večer a již nyní se těšíme na další setkání s novým hostem v měsící únoru.

 

Novoroční program

První lednovou sobotu jsme se sešli, abychom se společně ohlédli za minulým rokem a prosili o Boží vedení v roce novém. Na fotky se můžete podívat kliknutím na tento odkaz. V sobotní škole jsme si připomněli nové téma: Evangelizace v knize Zjevení, již nyní se moc těším, jak budeme tuto knihu společně studovat každou sobotu. Písně dětí, mládeže a sborového zpěvu přispěly ke společné oslavě a vyjádření vděčnosti našemu Bohu za péči o nás. Kázání s myšlenkou potřeby Ochránce do dalších dnů, nám připomnělo, že náš Bůh je vždy ochoten s námi kráčet všedními dny. Boží zaslíbení do dalších dnů, na záložce v podobě verše, nás bude provázet rokem 2019.

Díkůvzdání

Vděčnosti není nikdy dost, říkával můj dědeček. Dopoledne plné vděčnosti jsme prožili i na konci modlitebního týdne. Fotky zde. Když přemýšlím za co jsem Bohu vděčný, zjišťuji, že je toho mnoho a není jednoduché vyjádřit vděčnost lidskými slovy. V každém okamžiku našeho života můžeme vidět důvod k vděčnosti. Stejně to cítí i naše sborové společenství a tak jsme Bohu děkovali za vše, co nás obklopuje a čím nás obdarovává. Od Boha získáváme úžasné dary, máme Bibli, můžeme prožívat Boží lásku, vyjádřenou tím nejkrásnějším způsobem. Ježíš říká: Umírám, abys ty mohl žít, abys mohl znovu milovat, Boha i lidi. Žijme z té lásky i v dalších dnech našeho života. Bože děkujeme.

Ella

Chci se s Vámi ještě ohlédnout trochu nazpět k jedné radostné události v našem sborovém společenství. Přivítali jsme jednu malou, okatou holčičku Ellenku. Na fotky se můžete podívat zde.